Για Παιδιά

Παιχνίδια

Επισκεφτείτε τις παρακάτω σελίδες για διασκεδαστικά "οδοντιατρικά" παιχνίδια:

http://www.brushdayandnight.gr/el-gr/gamepad.aspx

http://www.colgate.com/app/Kids-World/US/Games-And-Activities.cvsp

http://www.shockwave.com/gamelanding/glennmartin.jsp

http://www.mouthpower.org

http://www.learninggamesforkids.com/health_games_dental.html
 


 
 
Εφη Π. Συρράκου M.Sc. Λεωφ.Πεντέλης 40 & Φιλίππου Λϊτσα 2-4 Χαλάνδρι 152 34 Τηλ: 210 6858087 info@pediatricdentist.gr