Για Παιδίατρους

Ενδιαφέροντα Περιστατικά

aphthous ulcer
Αφθα στην γλωσσική επιφάνεια του κάτω χείλους

TRAUMA

Αλλαγή χρώματος νεογιλού άνω δεξιά κεντρικού τομέα μετά από τραύμα

postanesthesia   postanesthesia2
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΤΩ ΦΑΤΝΙΑΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ

                         Τραύμα γενειοπαρειακής περιοχής                                           Δήξη χείλους
 
 
Εφη Π. Συρράκου M.Sc. Λεωφ.Πεντέλης 40 & Φιλίππου Λϊτσα 2-4 Χαλάνδρι 152 34 Τηλ: 210 6858087 info@pediatricdentist.gr | Οροι Χρήσης