Τα παιδικά δόντια παρουσιάζουν διαφορετική μορφολογία από τα δόντια των ενηλίκων. Ειδικά στους παιδικούς τραπεζίτες, το νεύρο του δοντιού βρίσκεται πολύ κοντά στην επιφάνεια του δοντιού και καλύπτεται από λεπτό στρώμα οδοντικής ουσίας. Έτσι,  όταν το δόντι «χαλάσει», δηλαδή όταν η τερηδόνα επεκταθεί μέσα στο δόντι, τότε προσβάλλεται το νεύρο και το δόντι δεν μπορεί να “σωθεί” με ένα απλό σφράγισμα.

Σε αυτή την περίπτωση θεραπεία εκλογής είναι η πολφοτομή, δηλαδή η θεραπεία του επιφανειακού τμήματος του νεύρου του δοντιού που φλεγμαίνει. Το υπόλοιπο τμήμα του νεύρου που βρίσκεται μέσα στη ρίζα παραμένει άθικτο.

H πολφοτομή είναι η πιο συχνή θεραπευτική προσέγγιση και η ευρύτερα μελετημένη θεραπεία της αντιστρεπτής φλεγμονής του πολφού (νεύρου) των δοντιών.  Ειδικά για τα παιδικά δόντια, τα οποία πρέπει να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο στόμα, μέχρι να εμφανιστούν τα αντίστοιχα μόνιμα, η πολφοτομή αποτελεί πολύ πιο αποτελεσματική θεραπεία έναντι της εξαγωγής του δοντιού.