Προσβασιμότητα ΑμεΑ – Πρότυπο WCAG

Προσβασιμότητα ΑμεΑ – Πρότυπο WCAG

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Προσβασιμότητα στο διαδίκτυο (Web Accessibility) σημαίνει ότι τα ΑμεΑ μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, σημαίνει ότι μπορούν να αντιληφθούν, να καταλάβουν, να πλοηγηθούν, και να αλληλεπιδράσουν στο διαδίκτυο.

Η δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής και της ηλεκτρονικής πληροφορίας από οποιονδήποτε κατοχυρώνεται τεχνικά και νομικά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο*.

Η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο όμως ωφελεί επίσης και τους ανθρώπους χωρίς ανικανότητες (άτομα τρίτης ηλικίας, τραυματισμα κλπ). Βασική αρχή της προσβασιμότητας είναι να σχεδιάζονται ευέλικτα λογισμικά, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις διαφορετικές ανάγκες, προτιμήσεις και καταστάσεις των χρηστών (Σχεδιασμός για όλους).

Είναι σημαντικό να καλύπτονται όλες οι ανικανότητες που επηρεάζουν την πλοήγηση:

 • Οπτικές: Προσαρμογή μεγέθους & χρωματικών συνδυασμών, εναλλακτικό κείμενο στη θέση των εικόνων, μετατρκειμένου σε ομιλία.
 • Ακουστικές: Εναλλακτικό κείμενο στη θέση των ηχητικών αρχείων και βίντεο.
 • Σωματικές: Πλοήγηση μόνον από το πληκτρολόγιο ή μόνον από το ποντίκι.
 • Γνωστικές – νοητικές: Σαφής & απλοποιημένη διάταξη του περιεχομένου.

Με εφαρμογή των διεθνών τεχνικών προτύπων, η μπάρα προσβασιμότητας “Eucleides” προσφέρει τις παραπάνω λειτουργίες, παρέχοντας έτσι στα ΑμεΑ νέες δυνατότητες πλοήγησης, καλύπτοντας ορισμένες από τις σύνθετες ανάγκες τους.

*

α) OHE: Σύμβαση για τα Δικαιώματα ΑμεΑ

β) Ε.Ε.: 1083/2006/ΕΚ

γ) Ελλάδα: Ν.4074/2012, N. 3979/2011

δ) W3C: WCAG 2.0.


ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η μπάρα προσβασιμότητας “Eucleides” ενεργοποιείται και απενεργοποιείται κάνοντας κλικ στα σχετικά εικονίδια ή πατώντας το πλήκτρο “0”. Αφήνοντας το ποντίκι για 2 δευτερόλεπτα πάνω στο εκάστοτε εικονίδιο, εμφανίζονται λεπτομέρειες για την αντίστοιχη λειτουργία. Η μπάρα αποτελείται από τέσσερα (4) μενού:

 • Πληροφορίες
  • Οδηγός χρήσης
  • Πληροφορίες
  • Σχόλια/Αξιολόγηση
 • Συντομεύσεις σελίδας
  • Πλοήγηση μέσω TAB
  • Πλήκτρα πλοήγησης
  • Δομή ιστοσελίδας
  • Σύνδεσμοι ιστοσελίδας
 • Ανάγνωση σελίδας
  • Κείμενο σε ομιλία
  • Αλλαγή αντίθεσης
  • Μέγεθος κειμένου
  • Επισήμανση κειμένου
 • Ρυθμίσεις
  • Πληροφορίες ρυθμίσεων
  • Επαναφορά ρυθμίσεων

Προσβασιμότητα ΑμεΑ - Πρότυπο WCAG